فرم ثبت درخواست متقاضیان

توجه فرمایید این فرم فقط ویژه آقایان می باشد

وضعیت تاهل : مجردمتاهل

وضعیت تحصیل : فارغ التحصیلدر حال تحصیل

میزان اعتقادات : بی اعتقاد به دینفقط معتقد به اسلاممعتقد به اسلام و انجام واجبات

مهارت های کاری :

آشنایی با وردپرسآشنایی با فتوشاپآشنایی با MVCآشنایی با PHPآشنایی با سئوسایر زبان های برنامه نویسیتسلط به مدیریت صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام

زبان انگلیسی : ضعیفمتوسطعالی

ارسال رزومه :

لینک نمونه کار ها :

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب فنجان.