فرم ثبت درخواست متقاضیان

وضعیت تاهل : مجردمتاهل

وضعیت تحصیل : فارغ التحصیلدر حال تحصیل

میزان اعتقادات : بی اعتقاد به دینفقط معتقد به اسلاممعتقد به اسلام و انجام واجبات

مهارت های کاری :

آشنایی با وردپرسآشنایی با فتوشاپآشنایی با سئوتسلط به مدیریت صفحات اینستاگرام و کانال تلگرام

زبان انگلیسی : ضعیفمتوسطعالی

ارسال رزومه :

لینک نمونه کار ها :

تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب خانه.